Teckning

I teckning använder du dig av linjer som gestaltas genom olika tekniker. Varje teknik ger olika upplevelsemöjligheter och har därmed olika verkan.

Geometrisk teckning utförs med fri hand och har lagbundna former. Man utför formerna exakt och medvetet och skapar mönster som kan färgläggas och gestaltas.

Teckning efter naturen kräver att man förbinder sig till yttervärlden genom att noggrant iaktta tingens formspråk. På så sätt övar man sitt seende. Motsatsen är dynamisk teckning, där osynliga linjer blir till svaga, svingande linjer som i oavbruten rörelse leder till en form. I formteckning för man linjen i flytande rörelser och skapar rum och form.

Skrafferingstekniken utförs genom att man arbetar med korta sneda sträck som tecknas uppifrån och ner och går över varandra så att de förtätas och blir till ett mörker. Trots att man aldrig ändrar riktningen kan man gestalta ytor genom ljus och mörker.

Ännu mer dynamik i ljus och mörker  får man genom att använda kolpenna som med sina starka ytor åskådliggör dramatiska förhållandet mellan olika ljuspolalriteter

Bilder på de olika teckningsteknikerna ser du här:

Tema av Daniel Tängerfors