Modellering

Plattonska former

Lera är det material som oftast används i modelleringen och kan i början kännas kallt och fuktigt. Men tar man den i sina händer och bearbetar den blir den varm och smidig. Den låter sig formas och gestaltas och kan växa och bli större eller minska.

I modelleringen är vi verkligen skapande. Vi lär känna de formkrafter som verkar i naturen, i allt levande och även i oss. Genom att vi med våra händer bygger upp en form lär vi känna och uppleva lagbundenheter som ligger till grund för hela vår tillvaro på jorden.

På så sätt kan vi uppleva en balanserande, ordnande verkan och vi kommer till ro och känner glädje över vårskapande kraft och förmåga.

Bilder på modelleringsprocessen:

Tema av Daniel Tängerfors