Konstterapi

Abstrakt konst

Vi får ofta frågor om de olika aspekterna av konstterapi. Vi har här försökt att svara på de vanligast förekommande frågorna. Om just din fråga inte finns med här är du välkommen att höra av dig till oss via kontaktformuläret här.


Vad är konstterapi?

Konstterapi är en terapiform där man tar färger, former och konsten till hjälp för att aktivera de självläkande krafter som finns inom varje människa.

Hur kan konstterapi hjälpa mig?
Det finns många situationer som kan bearbetas med konstterapi – lägen där livskraften har försvunnit, vid vändpunkter i livet eller för att bearbeta problem som ligger inom olika sjukdomstillstånd. Konstterapin ersätter inte läkaren med kan stödja läkningsprocessen genom aktivering av de egna läkningskrafterna.

”Konsten gör dig innerligt levande, den ger förtroende för dig själv och världen.”

Konstterapi kan även användas i sociala sammanhang så som medarbetarmålning där det konstnärliga arbetet stödjer och stärker arbetsgruppen, bearbetar sociala konflikter eller bidrar till ökad teoretisk kunskap.

Vad behöver terapeuten veta om mitt hälsotillstånd?
Vi behöver veta om det finns en sjukdom och/eller ett medicinskt utlåtande vi inte får bearbeta med konstterapi. Generellt sett är det en stor hjälp när konstterapin får stödja en genom en läkare inledd läkningsprocess.

Hur fungerar det?
När en klient har fått en läkarrekommendation att arbeta med konstterapi eller själv önskar påbörja konstterapi erbjuder vi följande tillvägagångs sätt:

– Vid de första tillfället målar du två eller tre bilder som vi kallar för fria målningar. Detta görs på fuktat papper och med akvarellfärger.

– Därefter har vi ett samtal där du som klient får berätta det du vill uppnå. Här sätter vi de kortfristiga och långfristiga mål och vilken metod vi ska använda för att uppnå det du önskar. Vår roll som terapeuter är att med erfarenhet föreslå vilken terapiform som kan vara lämplig. Vi arbetar med målning, så kallad ”vått i vått”, skiktmålning, pastellkritor, olika former av teckning eller modellering i lera.

– Varje metod riktar sig till en annan själslig upplevelse, där upplevelse och verkan ska sammaföras. På vägen kan vi förändra målen om den skapande konstnärliga processen leder oss till andra områden än de vi ville bearbeta från början.

Hur skiljer sig konstterapi från andra terapiformer?
Konstterapi är en aktiv terapi, där du som klient/patient är verksam till skillnad från de passiva terapierna så som exempelvis massage.

Skillnaden till andra aktiva terapier är att vi utgår från att varje människa uttrycker sig genom sin kropp, själ och sin personlighet – sitt jag. Denna helhet utgår vi som terapeuter ifrån när vi arbetar med det inre, kreativa rummet. Konstterapin arbetar ur en process som uppstår i skapandet.

Hur går en terapitimme till?
Den kan ta från en halv timme till en och halv timme. Därefter rekommenderar vi att du vilar en liten stund eller ta en promenad. I början av varje terapitillfälle betraktar vi vad som skapades gången innan och utgår ifrån detta för att hitta nästa steg. Allt med hänsyn till det som syns på bilden eller i formen och med medvetandet om vart vi vill komma.

Hur många gånger behöver man?
Vi behöver minst åtta gånger för att komma in i en process. Därefter kan man fortsätta upp till 15 gånger. Efter det kan det vara nödvändigt med en paus. Ett avslutande samtal ingår i vårt möte.

Arbetar man i grupp eller själv?
Beroende på dina behov kan en terapitimme ske enskild eller med 2 – 4 andra klienter i rummet. Men alla arbetar på sitt – om det inte handlar om social målning förstås.

Tema av Daniel Tängerfors