Målning

Det terapeutiska och förebyggande målandet innebär att gå in i ett intensivt möte med sig själv. Genom den själsliga upplevelsen av färg och form kan man uppnå en verkan som når ända in i kroppens olika funktioner.

I detta arbete är det vägen som är målet. Det terapeutiska förhållningssättet strävar efter att stödja processen.

Konstterapi erbjuder bland annat salutogena övningar som utgår från det friska och starka hos människan.

Målning utförs genom flera tekniker och dina behov bestämmer vilken teknik som passar bäst. Bilder på de olika målningsteknikerna ser du här nedan:

Akvarell

Växtfärg

Tema av Daniel Tängerfors